PRACOWNIA ARCHITEKTURYAnaliza urbanistyczna zagospodarowania ul. Grochowska / ul. Omulewska, Warszawa


ZESPÓŁ ARCHITEKTURY:
Piotr Gajewski 
we współpracy z IMB Asymetria

 

2007

(WAW)